Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą naszego biura.

Klientom oferujemy prowadzenie:

 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtu,
 • ewidencji VAT,
 • ewidencji środków trwałych i wyposażenia firmy.

Zapewniamy również:

 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT, DRA
  i ich przekazanie do urzędów,
 • obsługę kadr i płac,
 • kompleksową obsługę ZUS,
 • reprezentację w urzędach i ZUS,
 • wykonanie sprawozdawczości GUS,NBP,GIOŚ i innych,
 • tłumaczenia faktur i dokumentacji w obrocie unijnym,
 • rozliczanie zwrotu podatku VAT naliczonego w innym państwie UE,
 • pomoc w rozmowach i przekazywaniu dokumentacji do US
  w krajach UE.

Dla osób bezrobotnych ubiegających się o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej oferujemy pomoc tj.:

 • kompleksowe przygotowanie wniosku o dotację ,
 • opracowanie budżetu projektu (biznes plan),
 • założenie Firmy, rozliczenia finansowe projektu,
 • monitoring i ewaluacja projektu,
 • stały kontakt z biurem od rozpoczęcia współpracy aż do momentu pozyskania dotacji,
 • konsultcje dotyczące umiejętności gospodarowania pozyskanymi środkami.

Odbieramy dokumentację księgową z siedziby zleceniodawcy osobiście a nie przez kuriera.

Oferta